தஞ்சை பெரிய கோயில் ராஜகோபுரத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு குடமுழுக்கு!

Read more