தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

17-10-2021 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,464.001gm : ₹ 4,870.00
8gm : ₹ 35,712.008gm : ₹ 38,960.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

17-10-2021 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 67.40 ₹ 674.00 ₹ 6740.00 ₹ 67400.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே