தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

18-08-2020 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 5,070.001gm : ₹ 5,532.00
8gm : ₹ 40,560.008gm : ₹ 44,256.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

18-08-2020 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 68.90 ₹ 689.00 ₹ 6890.00 ₹ 68900.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே