தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

28-09-2022 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,625.001gm : ₹ 5,045.00
8gm : ₹ 37,000.008gm : ₹ 40,360.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

28-09-2022 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 55.00 ₹ 550.00 ₹ 5500.00 ₹ 55000.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே