தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

07-05-2021 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,497.001gm : ₹ 4,906.00
8gm : ₹ 35,976.008gm : ₹ 39,248.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

07-05-2021 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 76.50 ₹ 765.00 ₹ 7650.00 ₹ 76500.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே