தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

24-07-2021 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,506.001gm : ₹ 4,916.00
8gm : ₹ 36,048.008gm : ₹ 39,328.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

24-07-2021 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 72.00 ₹ 720.00 ₹ 7200.00 ₹ 72000.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே