தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

15-11-2023 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 5,645.001gm : ₹ 6,158.00
8gm : ₹ 45,160.008gm : ₹ 49,264.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

15-11-2023 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 77.70 ₹ 777.00 ₹ 7,770.00 ₹ 77,700.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே