நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு ஏன் கடவுள் மீது பழி போடுறீங்க? – ப.சிதம்பரம் பாய்ச்சல்

Read more