அமெரிக்கா : இனவாதத்துக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த கொலம்பஸ் சிலை சேதம்

Read more