வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் இதை கொண்டு வாக்களிக்கலாம் – தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு..!!

Read more