ககன்யான் திட்டத்திற்காக இந்திய விண்வெளி வீரர்களுக்கு வாழ்வாதார கருவிகளை வழங்குகிறது ரஷ்யா

ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட உள்ள இந்திய விண்வெளி வீரர்களுக்கு, காற்று, நீர், உணவு உள்ளிட்டவற்றை விநியோகிக்கும் கருவிகளை ரஷ்யா வழங்க உள்ளது.

மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் இந்தியாவின் முதல் திட்டமான ககன்யான் 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பருக்குள் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் இஸ்ரோ தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

ககன்யான் திட்டத்தில் விண்வெளிக்கு பயணிக்கும் வீரர்களுக்கு ரஷ்ய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ராஸ்காஸ்மோஸ் பயிற்சி அளிக்க உள்ளது.

இதற்காக இஸ்ரோவும், ராஸ்காஸ்மோசும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.

இந்நிலையில், ககன்யான் விண்வெளி வீரர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களையும் ரஷ்யாவே வழங்க உள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

இதன் மூலம் விண்வெளி வீரர்களுக்கு காற்று, நீர், உணவு வழங்கும் உபகரணங்கள், கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கான அமைப்புகள் மற்றும் உடல்வெப்ப நிலையை பராமரிக்கும் கருவிகளை ரஷ்யா வழங்க உள்ளது.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே