12ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் நெல் ஜெயராமன் குறிப்புகள் : பெருமை சேர்த்துள்ள தமிழக அரசு

Cloud7 Kitchen Chennai | Coimbatore
Complete Home Interiors Solutions..
MODULAR KITCHEN | WARDROBE | EXQUISITE FURNITURE.

அழியும் நிலையிலிருந்த பாரம்பரிய நெல் வகைகளை ஒற்றையாளாக தேடி சேகரித்தவர் நெல் ஜெயராமன் அவரைப் பற்றிய குறிப்புகளை தமிழக அரசு பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் சேர்த்து பெருமை சேர்த்துள்ளது, 10 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளுக்கான புதிய பாடத் திட்டத்தை தமிழக அரசு இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது, அவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தாவரவியல் பாடப்புத்தகத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த வேளாண் விவசாயி நெல் ஜெயராமன் குறித்த குறிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளது விவசாயிகள் மற்றும் இயற்கை வேளாண் ஆர்வலர்கள் இடம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Cloud7 Kitchen Chennai | Coimbatore
Complete Home Interiors Solutions..
MODULAR KITCHEN | WARDROBE | EXQUISITE FURNITURE.

Jiiva

தலைமை ஆசிரியர்.

Jiiva has 401 posts and counting. See all posts by Jiiva

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே