7.5% உள் ஒதுக்கீட்டில் ஆளுநரை வலியுறுத்தாமல் இருப்பது முதல்வர் செய்யும் துரோகம் : ஸ்டாலின் விமர்சனம்..!!

Read more