இந்தியாவில் ‘கோவிஷீல்டு’ தடுப்பூசியின் பரிசோதனையை சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் மீண்டும் தொடர அனுமதி

Read more

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி பரிசோதனை மீண்டும் தொடக்கம்!

Read more

கோவிஷீல்ட் கொரோனா தடுப்பு மருந்து பரிசோதானை தற்காலிகமாக இந்தியாவில் நிறுத்தம்

Read more