நீர் தேங்கி உள்ள இடங்களுக்கு செல்ல அனுமதிக்க வேண்டாம் – அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்

Read more

பேரிடர் காலங்களில் உடனடியாக செயலாற்றிட 43,409 முதல்நிலை மீட்பாளர்கள் தயார் – அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்

Read more

அமைச்சர் பதவியை விட தென் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம் – அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்

Read more